Članstvo

Članstvo

Učlanjenjem u zadrugu upisujete se u našu bazu članova koji traže posao. Da biste postali član naše zadruge potrebno je da sa sobom ponesete :

Ukoliko ste student do 26 godina starosti :                      

  • fotokopiju lične karte (ili pasoša ukoliko ste strani državljanin)
  • fotokopiju prve strane indeksa
  • 200,00 dinara za članarinu

 Ukoliko ste stariji od 26 godina ili niste na školovanju :

  • fotokopiju lične karte(ili pasoša ukoliko ste strani državljanin)
  • fotokopiju radne knjižice
  • 200,00 dinara za članarinu

Članarina važi godinu dana.

Članstvo