Osnovni podaci

Poreski identifikacioni broj 100223949
Matični broj 07037872
Poslovno ime Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu, Beograd
Skraćeno ime Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Radulović, direktor
Sedište firme Svetozara Markovića 79, Zgrada u dvorištu, I Sprat, 11000 Beograd, Savski venac
Opština Savski venac
Tekući račun 105-51009-68 ; 205-17675-25
Telefon 011/3615-153
Faks 011/3615-153
e-mail office@studentskazadruga.rs