Poreski identifikacioni broj 100223949
Matični broj 07037872
Poslovno ime Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu, Beograd
Skraćeno ime Zadruga studenata Univerziteta u Beogradu
Ovlašćeno lice za zastupanje Zoran Radulović, direktor
Sedište firme Svetozara Markovića 79/I-II, Beograd, Republika Srbija
Opština Savski venac
Tekući račun 105-51009-68
Telefon 011/2644-464 ; 011/3615-154
Faks 011/2644-464 ; 011/3615-154
e-mail office@studentskazadruga.rs

 

View Larger Map